4

Standarti i Hotelit

3500

Klientë vjetorë

171

Kapaciteti i Shtretërve